Ik heb een conflict op het werk – waar moet ik beginnen?

Ik heb een conflict op het werk

Ik heb een conflict op het werk – waar moet ik beginnen?

Als u zich in een situatie bevindt waarin u een conflict hebt in uw dienstverband, of het nu tussen u en een andere partij is, of tussen u en uw collega's, en als u niet weet hoe u dat conflict moet oplossen, dan kunt u de diensten van een neutrale derde bemiddelaar. Een bemiddelaar kan u helpen uw gedachten en gevoelens over te brengen aan de betrokkenen bij het conflict, zodat u met hen in het reine kunt komen. Als u en uw collega's echter blijven vechten nadat u uw bemiddeling heeft gehad, is het misschien het beste als u allebei daadwerkelijk stopt. Als dit gebeurt, kan het zijn dat u de conflicten tussen u en uw collega's niet meer kunt oplossen.

Meestal fungeert in een bemiddelingsomgeving één persoon als bemiddelaar tussen de betrokken partijen, meestal een werkbegeleider of een werknemer op dezelfde plaats als het conflict. Elk individu of elke groep die bij het conflict betrokken is, kiest een bemiddelaar die hen het beste vertegenwoordigt en die ervaring heeft met het oplossen van hun conflicten The Oak Tree Mediators. Het conflict in deze situatie kan variëren van een probleem tussen de werkgever en een werknemer over werkomstandigheden tot een probleem tussen man en vrouw over thuisgerelateerde problemen. In deze situaties zal de ene begeleider de rol van werkgever op zich nemen en de andere begeleider de rol van de werknemer. De bemiddelaar zal de communicatie tussen de betrokken partijen vergemakkelijken, zodat iedereen begrijpt wat er gebeurt en er een kans is op dialoog.

Meestal treedt de werkbegeleider op als begeleider in een bemiddelingssetting. Als u betrokken wilt zijn bij een dergelijke bemiddeling, moet u op de hoogte zijn van de processen die worden gebruikt. Indien mogelijk dient u zelf een mediation bij te wonen, zodat u beter begrijpt wat het inhoudt en hoe u hieraan kunt deelnemen. Als u het conflict op uw eigen werkplek wilt oplossen in plaats van dat er een bemiddelaar aan uw baan wordt toegewezen, dan wilt u meer informatie over de Conflict Resolution Procedures (CRP) die voor de meeste werkgevers in uw vakgebied gelden. Deze informatie moet u helpen te bepalen of mediation geschikt voor u is en hoe u aan de slag kunt gaan.

Klik op de link: https://mediator-dordrecht.nl/